1848-18991900-19391940-19491950-19591960-19691970-19791980-19891990-1999
úvod/homeodkazy/links

Železničné nehody na území Slovenska
Rail accidents on the Slovak territory


železničná nehoda
železniční nehoda
railway accident
eisenbahnunfall
wypadek kolejowy
vasúti baleset
accidente ferroviario
accident de chemin de fer
Rôzne jazyky sveta majú na takúto udalosť rôzne pomenovanie. Ale všade bez rozdielu tento výraz znamená jedno a to isté - že vlak, ktorý ľuďom tak spoľahlivo slúži, postihlo náhle nešťastie.
Pevne verím, že po zhliadnutí týchto stránok neprepadnete dojmu, že železničná doprava je odstrašujúca alebo nebodaj životu nebezpečná.
Dobre vieme, že železnica má niekoľko nesporných výhod v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy. Keďže by sa ale mohlo zdať, že tieto stránky budú kaziť jej dobré meno, musím na tomto mieste zodpovedne zdôrazniť, že napriek všetkému, čo si tu prečítate, jej v porovnaní s ostatnými druhmi prepravy, rovnako ako v minulosti, tak i v súčasnosti a som presvedčený, že aj vždy v budúcnosti budú patriť popredné miesta v štatistikách bezpečnosti na celom svete.
... Aj na Slovensku. Posledná nehoda, pri ktorej u nás zahynul vo vlaku niekto z cestujúcich sa udiala v roku 1987, pričom doslova povedané, v tom bola železnica "nevinne", pretože k nej došlo jedine z viny vodiča automobilu. Kto čo i len občas sleduje televíziu, alebo číta noviny, môže si sám železničnú a cestnú prepravu navzájom porovnať a vie, o čom hovorím. Mimochodom štatistiky oboch systémov prepravy hovoria za všetko.
Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam je však železnica natoľko zložitý organizmus, že ani jej sa z času na čas nevyhnú rôzne poruchy a nehody. Či už zlyhajú pracovníci, ich technika alebo nečakane zasiahne cudzí vplyv.
Práve nehody však dodnes ostávajú zaznávanou témou a v histórii našich železníc vzniká na ich mieste veľké prázdno. Keďže však každá nehoda, ktorá sa už raz nechtiac stala, sa naveky do histórie zapísala, je cieľom mojich stránok, aby ani táto časť histórie našich železníc neupadla do zabudnutia.
Stránky chcem zároveň venovať pamiatke všetkých železničiarov, ktorí sa nevrátili zo svojej služby, a cestujúcim, ktorí nastúpili do vlaku, ale už nikdy nedošli do cieľa svojej cesty. Rovnako tak nech poslúžia ako poučenie pre zamestnancov železnice, ktorí do služby odchádzajú, nech svoju prácu konajú tak, aby sa všetci v poriadku vrátili domov; taktiež aj pre neželezničiarov, ktorí častokrát podceňujú silu pohybujúceho sa vlaku, najmä na železničných priecestiach, i mimo nich.

Dianie na stránke sledujte priebežne, pretože sa na nej stále usilovne pracuje. Ďakujem za pochopenie.

Táto stránka zaznamenala návštevníkov.


Kontakt na mňa:
My contact: